WOWWIES Kinderfysiotherapie en Draagdoekconsulente | Burgemeester de Withstraat 59, 3732 EJ de Bilt info@wowwies.nl 0624146866

WOWWIES | Kinderfysiotherapie en Draagdoekconsulente

Disclaimer

De praktijk WOWWIES besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. De praktijk WOWWIES  is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Praktijk WOWWIES of door U aan WOWWIES middels een website van WOWWIES of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt praktijk WOWWIES geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens via deze website. WOWWIES aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

 

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. WOWWIES garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
 
Privacy
Inleiding

Dit is de Privacy Verklaring van WOWWIES. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website.

 

Verzamelde gegevens
Als u zich aanmeldt voor deze website, of als u deelneemt aan een enquête op deze website wordt u gevraagd naam, adres-, te verstrekken. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
het verlenen en factureren van onze diensten;
verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.


Ten slotte leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

 

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt in het bestelproces om informatie over uw bestellingen op te slaan. Ook wordt daarin informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens, zoals eventueel verstrekte creditcardgegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

 

Wijzigingen
Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. 

Vragen
Als u vragen heeft over deze Privacy Verklaring kunt u een e-mail sturen naar info@wowwies.nl