De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling, met problemen bij bewegingsvaardigheden of met pijnklachten in het bewegingsapparaat.
Dat kunnen kinderen zijn die moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak; als kinderen lichamelijk onhandig zijn, worden ze bij sport en spel vaak buitengesloten. De kinderfysiotherapeut werkt samen met de kinderen, met ouders, leerkrachten en/of sport- en spelbegeleiders, om de kinderen weer beter te laten functioneren.
De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen hun motorische vaardigheden (bewegingsvaardigheden) te verbeteren en te ontwikkelen. Tijdens de behandeling informeert de kinderfysiotherapeut de ouders, zodat zij hun kind kunnen steunen in de ontwikkeling van nieuwe lichamelijke vaardigheden. Soms krijgen ouders advies over een goede lichaamshouding voor het kind of over het spelen. Om lichamelijke vaardigheden aan te leren, moeten kinderen veel en vaak oefenen. Sommige kinderen hebben hierbij extra hulp nodig, thuis en op school.
Veel klachten en zorgen van ouders op het gebied van bewegingsproblemen kunnen ook andere oorzaken hebben. De kinderfysiotherapeut heeft daarom contact met de huisarts, de kinderarts of andere behandelaars, zoals een logopedist, kinderpsycholoog of pedagoog.
Kinderfysiotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering met 18 behandelingen per jaar zonder dat het eigen risico wordt aangesproken. Indien er een aanvullende verzekering is worden de behandelingen vanaf de 19de behandeling vergoedt uit de aanvullende verzekering, mits deze toereikend is.