Dit is de grootste groep binnen onze praktijk. Ouders zijn vrijwel altijd aanwezig zodat goede afstemming en afspraken rondom huiswerkoefeningen mogelijk is. Ook werken wij nauw samen met leerkrachten en gaan indien nodig op scholen kijken en nemen deel aan gesprekken over uw kind.
Signalen en aandoeningen bij het schoolgaande kind waarbij kinderfysiotherapie zinvol kan zijn:
 • Afwijkend looppatroon
 • Niet mee kunnen komen in de gymles, bang zijn om mee te doen
 • Aan de kant staan bij spelen op de speelplaats
 • “Houterig” bewegen
 • Moeite met evenwicht
 • Moeite met leren van motorische vaardigheden zoals bijvoorbeeld zwemmen, fietsen, hinkelen enz
 • Schrijfproblemen zoals: onduidelijk handschrift of pijn in de hand bij het schrijven
 • Tempo niet kunnen volgen
 • Verkrampen van onderarm/hand
 • Niet tussen de lijnen kunnen blijven
 • Afwijkende schrijfpatronen
 • Houdingsafwijkingen (bolle, holle rug, scoliose)
 • Alle chronoische indicaties m.b.t. het bewegingsapparaat zoals spierziektes, spina bifida, jeugdreuma, hart en long problematiek etc
 • Problemen met gewrichten en/of spieren
 • (Sport gerelateerde) blessures
 • Hoofdpijn
 • Geen duidelijke handvoorkeur bij teken- en schrijftaken