Hoe werkt de kinderfysiotherapeut? 
Wanneer u uw kind aanmeldt bij onze praktijk bespreken we eerst telefonisch kort uw hulpvraag: intake/screening. Daarna maken we een eerste afspraak waarbij dieper op de hulpvraag wordt ingegaan.
De kinderfysiotherapeut onderzoekt en krijgt een volledig beeld van de motorische functies, activiteiten en mogelijkheden van uw kind om deel te nemen ( participatie) aan leeftijd adequate activiteiten. Het bepalen van het motorische niveau door middel van gestandaardiseerde tests kan een onderdeel hiervan uitmaken. De ouders, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen spelen hierbij een belangrijke rol. Zij geven informatie  over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt een behandelplan op samen met de ouders. 
 
De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Functionele aspecten spelen tijdens de behandeling een centrale rol. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en moet het plezier in bewegen vergroten en bepaalde motorische functies aanspreken. Tijdens de behandelingen mogen ouder(s), broertje(s) en of zusje(s) aanwezig zijn, tenzij dit de behandeling teveel verstoord.
Er kan dan in de wachtkamer, met speelplek, gewacht worden.
De behandeling is ongeveer een half uur. Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan ouders. Zij kunnen op die manier de behandeling in de dagelijkse verzorging betrekken. Als dit nodig is, kan de behandeling ook thuis plaatsvinden. Dat geldt vaak voor kinderen van 0 tot 2 jaar of kinderen met een ernstige handicap. 
De duur van de behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of de hulpvraag. Soms is alleen een advies  voldoende, bijvoorbeeld een houdings- of sportadvies. Bij chronische klachten duurt de behandeling langere tijd.
Bron: folder Kinderfysiotherapie NVFK